Wczytuję dane...
Koszty dostawy i odbiór towaru

Regulamin dotyczący kosztów transportu oraz odbioru przesyłki

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób odbioru zamówionego towaru w sklepie Opocznoglazura.pl prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Opoczno Płytki Hubert Nowicki Urszula Nowicka S.C. z siedzibą w Opocznie za pośrednictwem sklepu internetowego  Opocznoglazura (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług przez Opoczno Płytki Hubert Nowicki Urszula Nowicka S.C.

 

Koszt transportu zamówionych towarów 

Przesyłka do 50 m2 lub 1100 kg ( 1 paleta o wymiarach 80x120 cm)

Koszt dostawy 1 palety do 50 m2 lub 1100 kg - 235 zł
Płatność za pobraniem + 100 zł

Przesyłka do 50 m2 lub 1100 kg ( 1 paleta o wymiarach 100x100 , 120x120 i większe 140 cm , 160 cm , 180 cm)

Koszt dostawy 1 palety do 50 m2 lub 1100 kg
Zamówienie do 100 zł - 420 zł
od 1000 do 2000 zł - 410 zł
od 2000 zł do 3000 zł - 400 zł
Powyżej 3000 zł - 390 zł

WYSYŁKA NA ODDZIELNEJ PALECIE (Towar nie łączony z innymi płytkami)

Sklep nie wysyła płytek dużego formatu za pobraniem

Przesyłka płytki XXL 240cm , 260cm , 280 cm

Ceramika Paradyż - koszt wysyłki 950 zł

Tubądzin - koszt wysyłki 1590 zł

Przy dostawie produktów dużego formatu

Niezbędne informacje do dostawy płytek powyżej 240cm długości

Na miejscu dostawy powinien być zapewniony wózek widłowy umożliwiający boczny rozładunek skrzyni.

W przypadku braku wózka możliwy jest rozładunek ręczny, który Klient zapewnia we własnym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia płytek powstałe podczas tego typu rozładunku, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Jeżeli stłuczka zostanie zidentyfikowana jeszcze na samochodzie przewoźnika, Klient powinien udokumentować uszkodzenia zdjęciem i adnotacją na dokumencie dostawy potwierdzoną przez Kierowcę i Klienta, co będzie warunkiem koniecznym do dochodzenia ewentualnych roszczeń.


Sklep nie wysyła płytek wielkoformatowych za pobraniem 

Wysyłka płytek wielkoformatowych nie jest łączona z innymi płytka , przesyłka taka jest oddzielna ze względu na ryzyko uszkodzenia.

Rozładunek płytek wielkoformatowych po stronie klienta.

Brak jest technicznych możliwości dostawy płytek wielkoformatowych ( 240cm i większych) autem z windą.

W przypadku zamówienia większej ilości płytek (powyżej 50m) kupujący otrzyma poprawiony dokument zwiększony o dodatkowy koszt transportu.

Firma kurierska jednorazowo może pobrać od klienta kwotę 7900 zł

Jeśli zamówienie za pobraniem opiewa na większa kwotę dostawa zostanie  rozbita na 2 transporty lub ( trzeba dopłacić różnicę przelewem)

 

 Koszty dotyczą przesyłki 1 palety do 50 m2 dostarczanej na terytorium Polski.

Przy zamówieniu powyżej 50 m2 zostanie naliczona dodatkowa opłata za każdą następną paletę zgodnie z powyższą informacją o czym sklep poinformuje kupującego. 

System nie zlicza palet poprawione zamówienie przesyła obsługa sklepu.

Kurier realizuje dostawę paletową najbliżej możliwego rozładunku - na utwardzonym terenie.

Odbiór towaru – przesyłki

 • W przypadku towarów dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej na palecie lub paczką należy obejrzeć przesyłkę zewnątrz czy paleta , paczka nie została uszkodzona.
 • Jeżeli odbiorca stwierdzi , że stan przesyłki nie budzi zastrzeżeń to na liście dokonujemy podpisu i odbioru przesyłki ,
 • Jeśli kurier nie chce poczekać na sprawdzenie przesyłki to wpisujemy adnotację towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia.
 • W przypadku adnotacji towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia – klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w ciągu 24 godzin od dnia dostawy.
 • W przypadku stwierdzenia nie prawidłowości niezwłocznie poinformuje sklep o tym fakcie na adres biuro@opocznoglazura.pl lub telefonicznie 501-688-222 , 517-634-337
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zamówionego towaru należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lube wezwać kuriera aby takowy został spisany.
 • Do załączonego protokołu reklamacyjnego niezbędne jest wykonanie zdjęć uszkodzonego asortymentu potwierdzające reklamowaną ilość towaru (w przypadku uszkodzenia przesyłki)
 •  Jeśli odbiorca przesyłki nie zgłosi w ciągu 24 godzin od dnia dostawy żadnych zastrzeżeń ilościowy jak i jakościowych , sklep stwierdza , że dostawa odbyła się prawidłowo beż żadnych uszkodzeń mechanicznych , oraz prawidłowa pod względem ilościowym.
 •  Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 

W przypadku dostawy pojedynczych opakowań klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy kurierze

W przypadku dostawy większej ilości towaru klient ma obowiązek sprawdzenia przy kurierze czy :

- paleta nie jest uszkodzona

- po zdjęciu foli zewnętrznej z palety sprawdzić czy opakowania nie są uszkodzone z  zewnątrz , wgniecione , przedarte lub zniszczone

- czy dostawa jest kompleta pod względem ilościowych

Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firm:

SCHENKER , JASFBG , DPD , RABEN , SUUS , POCZTA POLSKA LUB WŁASNYM TRANSPORTEM 

 • Towary  dostarczane są przez firmę kurierską w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
 • Po nadaniu przesyłki przez sklep opocznoglazura nie ma możliwości zmiany adres dostawy.
 • Zmiana adresu dostawy wiąże się dodatkowymi kosztami o czym poinformuje sklep opocznoglazura 
 • Klient zobowiązany jest dostosować się do ustaleń z kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub przez osobę upoważnioną , po uprzednim poinformowaniu sklepu. Sklep nie ma wpływu na godzinę dostawy przesyłek.  

Kurier  nie wnosi towaru do domu lub lokalu. Klient zobowiązany jest tą czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność co wynika z regulaminów firm kurierskich.

            Kurier ma tylko obowiązek wyładować towar z samochodu. 

 •  Jeżeli kurier nie zastanie klienta pod adresem dostawy towaru , awizuję przesyłkę i wskazuje miejsce gdzie klient może odebrać towar. 
 •  Przesyłkę awizowaną klient zobowiązany jest odebrać na własny koszt w terminie 2 dni roboczych , po upływie tego terminu następuje anulowanie zamówienia , a kosztami zwrotu przesyłki z magazynu do sklepu , oraz ewentualnymi kosztami magazynowania przesyłki prze kuriera obciążony zostaje klient. 
 • Ponowna dostawa awizowanego towaru może nastąpić po wyrażeniu zgody przez sklep.
 • Sklep rozpatrując reklamację może zażądać od klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne , celem roszczeń przysługujących klientowi od uszkodzonego towaru. 

 

 • Nie zachowanie postanowień tego regulaminu powoduję utratę przez klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących przesyłki w zakresie niezgodności jakich klient mógł wykryć przyjmując i sprawdzając przesyłkę w sposób określony w niniejszym regulaminie.  
 •  W przypadku braku współpracy klienta ze sklepem w zakresie żądań sklepu kierowanych do klienta o których mowa uważa się za rezygnację klienta z roszczeń reklamacyjnych.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

biuro@opocznoglazura.pl ,

tel. 501-688-222 , 517-634-337

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl